OBECNÝ ÚRAD

adresa: Mierová 790, 946 01 Kameničná

Zamestnanci úradu:

hlavný kontrolór :  Ing. Iveta Némethová

referent
(doprava,archivácia spisov,
agenda Eurofondov ) : Noémi Ďurčovičová
tel.:0357792166   mail: ndurcovicova@kamenicna.eu

mzdová účtovníčka
evidencia obyvateľstva
matrikárka
životné prostredie : Alžbeta Magalová
tel.:0357792166  mail: amagalova@kamenicna.eu

dane a poplatky,cintoríny
pokladník : Irena Patajová
tel.:0357792166 mail: ipatajova@kamenicna.eu

 

Comments are closed.