ÚVOD

NAŠU NOVÚ WEBSTRÁNKU NÁJDETE TU : WWW.KAMENICNA.EU !

 

GONYUbannerSK

» Obec Kameničná je  strednej veľkosti s 1940 obyvateľmi ležiaca vo východnej časti Žitného ostrova, na pravom brehu Váhu. Cesta, ktorá vedie z Komárna do Kolárova ju pretína na dve polovice. Nadmorská výška obce je 110 metrov nad morom.

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám už tradične prihovoril pri príležitosti začiatku Nového roku.

Odbitím  polnoci, sme oslávili a privítali Nový rok 2015. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a  mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento Nový rok priniesť alebo ktoré by sa mohli v novom roku splniť. Každý z nás určite  prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a  začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým občanom, ktorým nie je ľahostajný verejný život v našej dedine, že sa zúčastnili na voľbách.  Zvlášť ďakujem  tým, ktorí ma podporili svojím hlasom a vložili do mňa svoju dôveru. Dôveru je jednoduchšie získať, ako si ju udržať, ale verím, že za pomoci poslancov obecného zastupiteľstva a aj vás milí spoluobčania sa mi to podarí a vyriešime nejeden problém, ktorý nám život v našej obci prinesie. Nechcem sa v tomto príhovore dotýkať jednotlivých akcií, ktoré sme v obci uskutočnili, toto všetko musia posúdiť samotní občania, čo sa pre nich v minulom roku urobilo. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v dedine či v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretáme i s nepochopením a nevôľou, ale i takéto veci prináša bežný život.

Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií  zvládnuť.  Mojím osobným želaním je neustála spolupráca  s Vami, občanmi obce, vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu.

Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu a údržbu majetku našej obce, ako aj prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich obyvateľov. Ďakujem za vykonanú prácu minulému obecnému zastupiteľstvu, členom všetkých spoločenských organizácií v obci, členom občianskeho združenia, súkromným organizáciám, roľníckemu družstvu, chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene  všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predchádzajúceho i tohto volebného obdobia, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote.

Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia,  vzájomného pokoja a harmónie,  zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás v našej dedine  nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Prajem Vám milí spoluobčania, aby sa pokoj v duši získaný prežitím vianočných sviatkov preniesol na celý rok,  aby sme hľadali cesty, ktoré nás spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú.

„Daj Boh šťastia tejto obci, všetkým ľuďom v nej!“

                               Ing. Milan Lehocký
starosta obce

Zhorel dom v Kameničnej – ako pomôcť
 V piatok 13. júna 2014 kompletne zhorel dom mladej rodiny s dvomi deťmi – rodiny Kosztolányiových. Okrem šiat, čo mali na sebe im nezostalo vôbec nič. Rodina sa musela nasťahovať k rodičom.
Obec im podala pomocnú ruku. Ešte v ten deň bola vyhlásená verejná dobročinná zbierka v trvaní 2 dní, ktorá mala finančný ale aj materiálový charakter. Obec týmto poprosila občanov obce o prejav spolupatričnosti a pomoc pre občanov, ktorí sa po piatkovom požiari ocitli v núdzi. 
Je obdivuhodné, koľko ľudí sa dokáže v takejto situácii spojiť. Mnohí reagovali na výzvu a v priebehu víkendu nosili na obecný úrad ako aj priamo rodine šatstvo, obuv, spotrebiče, peniaze, jednoducho všetko potrebné pre domácnosť, čím by mohli rodine pomôcť na prežitie a začať vlastne nový život od základov. 
Pretože mnohí sa už aktívne zapojili do pomoci a ďalší ponúkajú svoju pomoc, chceme na tejto stránke informovať o možnosti ďalšej pomoci.
Na účel pomoci po požiari rodine Kosztolányiovej bol založený účet.
Jeho číslo je: 5058541654/0900
(IBAN SK 9209000000005058541654)
Obec Kameničná a rodina Kosztolányiová sa chce týmto poďakovať všetkým občanom dobrej vôle, ktorí podali pomocnú ruku v nešťastí.
Ď A K U J E M E !
Príhovor rodiny Kosztolányiových
 Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí ponúkli svoju pomoc – či už fyzickú pri hasení, alebo pomoc finančnú a materiálnu. Ďakujeme aj za všetku duchovnú podporu. Veríme, že Boh odmení aj ten najmenší skutok vykonaný z lásky.
Nazbieraný obnos nás milo prekvapil. Za to Vám všetkým prispievajúcim patrí ešte raz srdečná vďaka, že okrem vyzbieraného šatstva, obuvi, spotrebičov, nábytku a iných vecí do domácnosti sa dokázala takouto mierou spojiť naša obec v jeden celok a za necelé 2 dni sa podarilo vyzbierať 5 150 € v hotovosti.
  Ď A K U J E M E !

Putovanie vidiekom EÚ LAG Laeso, Samso a Aero.“Dánsko

MESTSKÝ ROZHLAS ONLINE

podnikajte_z  firmy_modre

 

 

Comments are closed.